АКТУАЛНО

   2022-10-26

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"

Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на пр...

 още... 

   2022-01-10

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследст...

 още... 

НОВИНИ

09-12-2022

Проведе се първото информационно събитие по проект Enter Value


На 08.12.2022 г. в гр. Гоце Делчев Сдружение Еко Неврокоп проведе Информационен ден за представяне на проект Enter Value, неговите цели и очаквани резултати. Събитието имаше за цел да повиши осведоменос...

 още.. 


30-11-2022

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ - 08.12.2022 г. в Гоце Делчев


Сдружение Еко Неврокоп кани всички заинтересовани на Информационен ден за представяне на проект Enter Value, неговите цели и очаквани резултати. Събитието има за задача да повиши осведомеността ...

 още.. 

РЕКЛАМА