АКТУАЛНО

   2022-01-10

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследст...

 още... 

   2021-08-19

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев ...

 още... 

НОВИНИ

18-01-2022

Половин милион души ще бъдат обучавани на дигитални умения


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика България е сред европейските страни със сериозен недостиг на уменията на работната сила. Тази оценка отразява проблемите с придобива...

 още.. 


14-01-2022

Международно изложение за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване SIHRE 2022


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина", от Изпълнителната агенция за насърчаване н...

 още.. 

РЕКЛАМА