АКТУАЛНО

   2022-08-08

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"

Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грант...

 още... 

   2022-08-08

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”

Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер з...

 още... 

   2022-01-10

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследст...

 още... 

НОВИНИ

18-08-2022

Покана за обучение/форум по предприемачество


Информираме Ви, че Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ) организира едноседмично обучение/ дискусионен форум по предприемачество и зелена икономика, съвместно с...

 още.. 


16-08-2022

ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес


Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „Преработваща промишленост“ у нас в прехода им към зелена и нисковъглеродна икономика чрез новата си програма „Енергийн...

 още.. 

РЕКЛАМА