АКТУАЛНО

   2018-09-07

Обявена покана за прием на проекти по ПРСР по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за разви...

 още... 

   2018-06-22

Обявена покана за прием на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкуренто...

 още... 

НОВИНИ

23-10-2018

Публикуван е софтуер, с който може да се провери дали касовият апарат подлежи на доработка


На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не, съгласно последните промен...

 още.. 


22-10-2018

Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики"


Научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики" организира Институтът за изследване на населението и човека при БАН. Конференцията ще се проведе на 1...

 още.. 

РЕКЛАМА