ИМЕ


ЕЛ. ПОЩА


ТЕЛ.


СЪОБЩЕНИЕ


Натиснете за нов код
captca
Въведете показания код:

  

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

2900, гр. Гоце Делчев

Пощенска кутия № 87

Тел. / факс: +359 751 6 2003

М: +359 888 58 58 65

e-mail: office@aegdr.org

web site: www.aegdr.org

Можете да ни посетите на адрес:

гр. Гоце Делчев, ул. Илия Праматарски 8, ет. 4