НОВИНИ

   20-05-2016

Покана за участие в комисия за оценяване на държавни изпити в НПГ "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев

Отправяме покана към всички членове на Сдружение на предприемачите да присъстват при провеждане на държавни изпити по практика за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация в НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев. Можете да присъствате лично или да изпратите свой представител, за да бъдете част от комисията, оценяваща практическото представяне на полагащите държавен изпит. Специалностите, по които ще се проведат изпитите са: Организация на туризма и свободното време Оперативно счетоводство Малък и среден бизнес Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Производство на облекло от текстил Компют...

 още... 

   18-05-2016

БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 20-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ, 16-18 ЮНИ 2016 Г., ГР. САНКТ ПЕТЕРБУРГ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

В периода 16-18 юни 2016 г. в гр. Санкт Петербург, Руска федерация ще се проведе 20-ти Международен икономически форум. Това е най-големият икон...

 още... 

   17-05-2016

В ГР. ДРАМА СЕ ПРОВЕДЕ ФОРУМ "ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МСП В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН С ГЪРЦИЯ“

Представители на Сдружение на предприемачите взеха участие във форум и дискусия на тема „Преодоляване на пречките пред развитието н...

 още... 

   16-05-2016

10 бизнес идеи, които ще Ви струват по-малко от 1 000 долара инвестиция

Ако искате да започнете собствен бизнес трябва да се замислите какви умения и знания притежавате, съветват експерти. „Запитайте се - &...

 още... 

   13-05-2016

Покана за Българо-венецуелски бизнес форум

Българската търговско-промишлена палата информира, че по повод предстоящото посещение у нас на експерти от Венецуела в областта на хр...

 още... 

   12-05-2016

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че съгласно новия Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ са променени крайните...

 още... 

   09-05-2016

Международно брокерско събитие в сектора информационни и комуникационни технологии

Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на международно брокерско събитие, което ще се проведе в рамките на изложението "Embedded Technology and Inte...

 още... 

АКТУАЛНО

18-05-2016

СТАРТИРА ПОВТОРНО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВКИ ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ“ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА НАД 29 ГОДИНИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“


Агенцията по заетостта стартира повторното набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 16.05.2016 г. всеки работодател /от реалния сектор ...

 още.. 


26-04-2016

Обявена е процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"


Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и...

 още.. 

РЕКЛАМА