НОВИНИ

   09-12-2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ

Чрез Министерство на финансите ни изпратиха молба от Центъра за данъчна политика и данъчна администрация към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за разпространение сред бизнес средите в Република България на въпросник, изготвен от организацията във връзка с подобряване на данъчната сигурност. Основната цел на проучването е да се идентифицират специфичните въпроси по отношение на данъчната политика за бъдещия международен данъчен ред и да се набележат ефективни мерки за по-сигурна и предвидима данъчна система. Проучването е строго поверително и анонимно, като обобщените резултати от него ще бъдат включени в анализ ...

 още... 

   07-12-2016

КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА 2016  

  Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев с помощта на своите членове и на управителния съвет всяка година провежда Коледна б...

 още... 

   05-12-2016

Информация за акционерните дружества

Иформираме Ви, че в Държавен вестник, бр. 95 от 29.11.2016 г. е обнародван ЗАКОН за независимия финансов одит, който можете да видите тук: http://dv.par...

 още... 

   02-12-2016

Покана за участие в СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2017

Изложбата се организира в партньорство между Българската търговско-промишлена палата и Интер Експо Център и традиционно се провежда ...

 още... 

   01-12-2016

СТАРТИРА НОВ ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица ...

 още... 

   30-11-2016

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕТО ПО CORELDRAW

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев стартира традиционното си компютърно обучение, което тази година е свързано с програмат...

 още... 

   29-11-2016

КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ НА 08 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. В СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН

Български икономически форум има удоволствието да Ви информира, че организира кръгла маса от 14:30 часа на 08 декември 2016 г. в София хотел Ба...

 още... 

АКТУАЛНО

21-11-2016

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОП РЧР BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“


Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Цел на прогр...

 още.. 

РЕКЛАМА