НОВИНИ

   23-08-2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИТИ’2016 ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР И ИНОВАЦИИ

VІІ Национално изложение за изобретения, трансфер и иновации се организира от СЪЮЗА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ на 09-12 ноември 2016 г. в Национален Дом на Техниката, ул. Раковски 108, 2-ри етаж, София Целта е събитието да се превърне в среща на изобретатели, новатори, селекционери, научни работници, предприемачи, патентни специалисти, студенти, ученици, бизнесмени, преподаватели. Изложението ще е: Състезание на изобретатели, новатори и селекционери; Пазар на изобретения, нови продукти и сортове; Възможност за представяне на изобретения, нови решения и продукти на изобретатели, селекционери и автори на иновативни идеи и решения.   Раздели на излож...

 още... 

   22-08-2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРО-РУСКИ БИЗНЕС ФОРУМ В БАНСКО

На 27 септември 2016 г. в гр. Банско Enterprise Europe Network – центърът в Русия към Руската Агенция за малки и средни предприятия със съдействието н...

 още... 

   18-08-2016

Обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

На 16.08.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ Настоящата пр...

 още... 

   17-08-2016

Информация за процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложени...

 още... 

   15-08-2016

Сдружение на предприемачите участва в създаване на Общ устройствен план на Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите, в лицето на своя председател г-н Ролман, участваше в първата среща за съставяне на Общ устройствен план на т...

 още... 

   11-08-2016

Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Баку, Азербайджан, 28-30 септември 2016 г.

В периода 29-30 септември 2016 г. в гр. Баку, Азербайджан, ще се проведе Четвъртото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствен...

 още... 

   09-08-2016

Достъп на МСП до финансиране

Малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика и най-големият източник на нови работни места и икономически раст...

 още... 

АКТУАЛНО

18-08-2016

Обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“


На 16.08.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ Настоящата процедура има за цел: Разширяване на възможностите за п...

 още.. 


31-05-2016

Обявена е процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“


Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане н...

 още.. 

РЕКЛАМА