НОВИНИ

   29-06-2016

ПОКАНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Водени от идеята за установяване на пряк контакт, посредством който да се изгради конструктивен диалог, Министерство на икономиката инициира регулярни срещи с представители на бизнеса всеки последен четвъртък на месеца. В тази връзка от Министерството ни предоставят дневния ред за провеждане на четвъртата среща, която ще се състои на 30.06.2016 г. /четвъртък/ от 16.30 ч. в сградата на Министерство на икономиката на ул. Княз Александър I №12 в София. ДНЕВЕН РЕД на Четвърто заседание на редовните месечни срещи с бизнеса /30 юни 2016 г., 16:30 часа, Министерство на икономиката, ул. Александър I №12/ Представяне на възможностите на Национална компания индустриални ...

 още... 

   28-06-2016

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ДВА ПРОЕКТА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МАКЕДОНИЯ

Сдружение на предприемачите спечели финансиране за два проекта за предприемачество по Програмата за трансгранично сътрудничество с Ма...

 още... 

   24-06-2016

Покана за участие в семинар за представяне на програма Еразъм за млади предприемачи

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ЦЕНТЪР САНДАНСКИ към Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански Ви канят да участвате в информаци...

 още... 

   23-06-2016

ЕК ПРИЕ 10 МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ

  Европейската комисия прие нова европейска програма за подобряване на уменията на европейските граждани. Проучвания сочат, че на по...

 още... 

   22-06-2016

БЕЗПЛАТНИ БИЗНЕС ОБУЧЕНИЯ

  Като част от програмата „Модерният бизнес“ Microsoft България, в тясно сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на ...

 още... 

   21-06-2016

ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА МТСП ОТНОСНО ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската комисия организират провеждането на шест регионални кр...

 още... 

   16-06-2016

Всички търговци подават годишни финансови отчети до 30 юни

Съгласно новия Закон за счетоводството до края на юни 2016 г. всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за впи...

 още... 

АКТУАЛНО

16-06-2016

Покана за проектни предложения по процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"


Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обяви процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на ...

 още.. 


31-05-2016

Обявена е процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“


Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане н...

 още.. 

РЕКЛАМА