НОВИНИ

   20-10-2016

Покана за участие в среща със зам.-министъра на МРРБ г-н Нанков в Гоце Делчев

Г-н Георги Андонов, народен представител в 43-тото Народно събрание, Ви кани на среща – диспут със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков. Всички членове на Сдружение на предприемачите са поканени да участват в организираната среща на 25.10.2016 г. /вторник/ от 12.00 часа в сградата на Международния бизнес център в гр. Гоце Делчев. Темите, които ще се дискутират, ще са свързани с Националната програма за енергийна ефективност, Оперативна програма „Региони в растеж“ и  други въпроси, свързани с регионалното развитие. Заповядайте на срещата!...

 още... 

   17-10-2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ЗА ПОДДОСТАВКИ ЗА ИНДУСТРИЯТА SWISSTECH 2016  

  ИАНМСП информират, че организират участие в Международната специализирана изложба за поддоставки за индустрията SWISSTECH 2016, 15–18.11.2...

 още... 

   14-10-2016

ОДОБРЕНА Е СТРАТЕГИЯТА НА “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“

  Със заповед на министъра на земеделието и храните вече е официално одобрена стратегията за Водено от общностите местно развитие на ...

 още... 

   11-10-2016

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ СЕ ОЧАКВА ДА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В края на месец октомври се очаква да стартира прием за предоставяне на проекти по процедура „Развитие на клъстери в България“ по П...

 още... 

   10-10-2016

АНКЕТА НА АИКБ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛАТА БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2017 ГОДИНА

Във връзка със стартиралата бюджетна процедура за 2017 година и свързаните с това дейности, предполагащи ангажирането на социалните парт...

 още... 

   07-10-2016

НАП предупреждава, че се разпространява вирус от нейно име

  Вирус от името на Национална агенция за приходите се разпространява чрез електронната поща. В колцентъра на приходната администрац...

 още... 

   05-10-2016

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИТАЛИАНСКИ ФИРМИ В СОФИЯ

Конфиндустрия България в сътрудничество в УниКредит Булбанк организира посещение на италиански фирми в София, които проявяват интерес ...

 още... 

АКТУАЛНО

06-10-2016

Провеждане на обучителен курс на тема КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ


     ...

 още.. 


18-08-2016

Обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“


На 16.08.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ Настоящата процедура има за цел: Разширяване на възможностите за п...

 още.. 

РЕКЛАМА