НОВИНИ

   28-04-2016

Правителството предлага промени в Закона за управление на отпадъците

Правителството предлага промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се намалява административната тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора. Законопроектът предвижда да се намали банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, което отразява препоръките на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се банкова гаранция за дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни средства. Досега такова изискване в ЗУО не съществуваше. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция. Освен това, при предварително третиране на тези отпадъци се ...

 още... 

   26-04-2016

Оферта за екскурзия в Русия

СИМФОНИЯ НА БЕЛИТЕ НОЩИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- ДВОРЦИ И ЕЗЕРА 10 ДНИ - 9 НОЩИ       ЦЕНА  1588 ЕВРО Депозит – 500 ЕВРО в деня на скл...

 още... 

   26-04-2016

Търговска мисия за посещение на изложение за мрамор и естествени камъни в Анталия, Турция, май 2016

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономика...

 още... 

   18-04-2016

Сараево бизнес форум и Бизнес форум Китай-ЦИЕ, 4-5 май 2016 г., гр. Сараево

От Министерство на икономиката информират, че на 4-5 май 2016 г. в гр. Сараево ще се проведе традиционният „Сараево бизнес форум“, орган...

 още... 

   14-04-2016

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня, че на 30 април изтича срокът за подаване на декларации и уведомления по ч...

 още... 

   11-04-2016

Нов модел за административно обслужване ще улеснява бизнеса и гражданите

Въвеждане на услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ предвижда проект „Трансформация на модела на адми...

 още... 

   06-04-2016

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ПРЕЗ 2016 Г.“

Във връзка с новите практики на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и подобряване на комуникацията...

 още... 

АКТУАЛНО

26-04-2016

Обявена е процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"


Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и...

 още.. 


08-02-2016

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА