НОВИНИ

   20-09-2016

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ 16+1 ПОД НАДСЛОВ “СОФИЯ – ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” В ПЕРИОДА 26-28 СЕПТЕМВРИ, 2016 Г., ГР.СОФИЯ

  В периода 26-28 септември, 2016 г. столицата на България е домакин на първата среща на кметове и представители на местната власт от инициативата 16+1 под надслов “София – пресечна точка на нови възможности”. 16+1 е инициатива на правителството на Китай, целяща да поощри сътрудничеството между Китай и шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ): Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Република Македония. На 27 септември 2016 г. Столичната община и Китай организират международен бизнес форум в рамките на инициативата 16+1. ...

 още... 

   19-09-2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В В2В СРЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО В КАВАЛА ЗА СЕКТОР ТУРИЗЪМ

Търговско-промишлена палата Кавала, Гърция отправя покана към всички фирми, работещи в областта на туризма, да вземат участие в 24-те Межд...

 още... 

   16-09-2016

Работодателите няма да договарят минимални осигуровки

    Работодателски организации информират, че няма да участват в договарянето на минималните осигурителни доходи за 2017 г. Предст...

 още... 

   15-09-2016

MAKTEK AVRASYA 2016, 9-12 ОКТОМВРИ 2016 Г.,ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

В периода 9-12 октомври 2016 г. в Истанбул, Турция ще се проведе изложение за платформи за производство на машини, металообработващи машини и...

 още... 

   14-09-2016

ОБЯВЕН Е ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ПРСР

Приемът е по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 201...

 още... 

   13-09-2016

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Със Заповед № РД-16-864/02.09.2016 г. на министъра на икономиката се утвърди Оперативно ръководство за 2016 г. по проект "Техностарт 2 - Насърчаване ...

 още... 

   12-09-2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В KAVALA EXPO 2016

Търговско-промишлената палата на Кавала, Гърция организира за поредна година изложението KAVALA EXPO 2016. Всички членове и партньори на Сдруж...

 още... 

АКТУАЛНО

18-08-2016

Обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“


На 16.08.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ Настоящата процедура има за цел: Разширяване на възможностите за п...

 още.. 


31-05-2016

Обявена е процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“


Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане н...

 още.. 

РЕКЛАМА