НОВИНИ

   28-07-2016

Покана за участие в международен форум и двустранни срещи за бизнес сътрудничество в сектор „Храни“

Enterprise Europe Network към БТПП в сътрудничество с EEN към Австрийската федерална стопанска камара имат удоволствието да Ви поканят за участие в единадесетото издание на международното изложение „Marketplace Austria Food 2016“, в рамките на което ще се проведат и двустранни срещи за бизнес сътрудничество (b2b-meetings) в сектор „Храни“. Събитието ще се проведе във Виена, Австрия на 12.10.2016 г. Събитието „Marketplace Austria Food 2016“ предоставя възможност за директни контакти с австрийски производители на храни и напитки, посещение на компании, специализирани в сектора, както и запознаване отблизо със спецификите на техните производствени линии. Голяма част от представен...

 още... 

   22-07-2016

Международни изложения „Текстил-Азия 2017”

БТПП има удоволствието да информира, че в периода 28-30 март 2017 г. в гр. Карачи, Пакистан ще стартират международните изложения “Тексти...

 още... 

   21-07-2016

АДМИНИСТРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ Е РАЗДУТА И НЕЕФЕКТИВНА

Към декември миналата година числеността на администрацията в България е близо 140 хиляди щатни бройки. Спрямо 2014 г. намалението е символ...

 още... 

   19-07-2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРАТКА ОНЛАЙН АНКЕТА ЗА СЕМЕЕН БИЗНЕС

Анкетата е разработена от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански в партньорство с организации от Германия, Гърция, ...

 още... 

   18-07-2016

Търговска мисия в Турция, октомври 2016

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономикат...

 още... 

   15-07-2016

Два пъти годишно ще се правят прогнози за нуждите от работна ръка

Агенцията по заетостта съвместно с областните управители, общините, представителите на бизнеса и синдикатите на местно ниво ще подгот...

 още... 

   14-07-2016

НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР NANJING INTERNATIONAL CONSUMER GOODS EXPO 2016

  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в ...

 още... 

АКТУАЛНО

16-06-2016

Покана за проектни предложения по процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"


Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обяви процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на ...

 още.. 


31-05-2016

Обявена е процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“


Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане н...

 още.. 

РЕКЛАМА