НОВИНИ

   27-06-2017

БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои БизнесПРО Форумът: „Директни програми за финансиране от Европейски съюз“. В рамките на събитието ще получите информация как да печелите и управлявате проекти за някои от най-популярните европейски финансиращи процедури като COSME, ERASMUS+, Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП, LIFE и др. Специално внимание ще бъде отделено на инструменти за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия в сектора на иновации, селско стопанство и образование. Акценти ще бъдат поставени на: „Европейски програми за МСП 2014-2020“ – програми управлявани директно от Европейскат...

 още... 

   26-06-2017

Покана за бизнес форум в Благоевград на 29/06/2017

П Р О Г Р А М АБЛАГОЕВГРАД 29.06.2017 гЗАЛА “22 СЕПТЕМВРИ”Записване на присъстващите: 12:30 ч.Начален час: 13:00 ч.1. „Приветствие, представян...

 още... 

   20-06-2017

БАЗАР НА ДОМАШНИ ПРОДУКТИ И БИЗНЕС ФОРУМ

По проект Направи домашното си хоби печелившо през уикенда Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира базар на продукти...

 още... 

   19-06-2017

Увеличен е бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е у...

 още... 

   13-06-2017

Процедурата за достъп на чужди работници до пазара на труда се облекчава

Процедурата за регистрация на сезонни работници от държави извън ЕС за период до 90 дни ще се облекчи. Това предвиждат промени в Правилн...

 още... 

   12-06-2017

Национално участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира участието на български фирми в 14-ти Между...

 още... 

   07-06-2017

Семинари, посветени на идентифицираните тематични области в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Министерство на икономиката като отговорна институция за изпълнението на разработената Иновационната стратегия за интелигентна спе...

 още... 

АКТУАЛНО
РЕКЛАМА